Opozorilo KupujemDoma.si uporablja piškotke za zagotavljanje kvalitetne uporabniške izkušnje, nemoteno delovanje vseh funkcij spletne strani, prikazovanje oglasov in merjenje ter analizo podatkov o uporabi spletne strani. Za več informacij v zvezi s piškotki, njihovo uporabo in upravljanjem, kliknite tukaj. Strinjam se


SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI

Maj 2020

Dobrodošli na spletni strani https://kupujemdoma.si/, ki jo upravlja družba Foreach Labs d.o.o., registrirana v Sloveniji z matično številko 8449635000 (»mi«). Če nas želite kdaj obiskati, se nahajamo na naslovu Štihova ulica 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, EU.

Pred vami so Splošni pogoji uporabe te spletne strani (»Splošni pogoji«). Njihov namen je predstaviti temeljne pravice in obveznosti, ki veljajo med vami kot obiskovalcem in nami kot upravljavcem te spletne strani. Splošni pogoji so sestavljeni v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo ter veljajo za vsakogar, ki obišče to spletno stran. Seznanitev s Splošnimi pogoji je pomembna zato, da te spletne strani (hote ali nehote) ne boste uporabljali v kakršen koli nezakonit, protipraven, neetičen ali nedosleden namen.

Če vam katera koli določba teh Splošnih pogojev ni povsem razumljiva, vam svetujemo, da se pred začetkom uporabe te spletne strani posvetujete z nami. Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vprašanja ter skupaj razrešili morebitne nejasnosti. Na voljo smo vam na e-poštnem naslovu [email protected].. Priporočamo vam, da občasno pregledate veljavne Splošne pogoje poslovanja in Obvestilo o varstvu osebnih podatkov, saj navedena dokumenta skupaj tvorita dogovor med vami in nami glede uporabe te spletne strani.


Sprejetje Splošnih pogojev uporabe

V trenutku, ko pričnete s samostojno uporabo te spletne strani, velja, da ste sprejeli vsebino teh Splošnih pogojev. Ti Splošni pogoji veljajo izključno za uporabo te spletne strani in ne urejajo nobenih drugih pravnih razmerij med vami in nami.


Avtorske pravice

Vsebina te spletne strani je  naše avtorsko delo in kot taka predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Poleg besedila in podatkov na spletni strani sodi med pravno varovano lastnino tudi celotna grafična podoba z vsemi grafičnimi elementi. Imetniki avtorskih pravic v zvezi s to spletno stranjo smo izključno mi; vam kot uporabniku pa podeljujemo osebno, omejeno, neizključno in neprenosljivo pravico do nekomercialne uporabe spletne strani v skladu s temi Splošnimi pogoji. Nekomercialna uporaba dovoljuje uporabo dokumentov na spletni strani le za vašo osebno uporabo, pri čemer morajo dokumenti ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Zgolj izjemoma, kadar podamo izrecno pisno soglasje, se lahko kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje, spreminjanje ali drugačno razširjanje informacij dovoli tudi v komercialne namene, npr. trgovcem, ki želijo spletno stran uporabljati v ta namen.

Če posedujete kakršno koli gradivo, za katerega menite, da bi nam lahko koristilo, nam ga lahko posredujete, vendar vas moramo opozoriti, da boste s tem na nas prenesli vse materialne avtorske pravice glede tega gradiva in nam dovolili objaviti in/ali kako drugače uporabiti to gradivo.

Blagovne in storitvene znamke, ki se pojavljajo na tej spletni strani, so naše registrirane blagovne znamke ali pa imamo izključno pravico do njihove uporabe.


Omejitev odgovornosti

Naše temeljno vodilo je, da se po najboljših močeh in s kar največjo skrbnostjo trudimo zagotavljati čim bolj točne in ažurne podatke na tej spletni strani, vendar vas kljub temu opozarjamo, da so vsa besedila le informativnega značaja.

Spletna stran z vsemi svojimi aplikacijami je dostopna neprekinjeno (24 ur na dan, 365 dni v letu), razen v primeru višje sile ali tehničnih razlogov (npr. vzdrževanje spletne strani), ko so možne krajše motnje dostopa ali prekinitve delovanja spletne strani. Obvestilo o načrtovanih daljših prekinitvah bomo predhodno objavili na spletni strani.

Radi bi vas opozorili, da to spletno stran uporabljate na lastno odgovornost. Niti mi niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne strani, ni odgovorna za škodo in/ali izgubo dobička, ki bi lahko nastala:

  •  zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij;
  • kot posledica višje sile ali dogodka, ki se mu ni mogoče izogniti, ga preprečiti ali odvrniti;
  • zaradi občasnega nedelovanja strani;
  • zaradi podatkov, pridobljenih prek spletnih povezav, ki so objavljene na naši spletni strani in niso v naši lasti.

Priporočamo vam, da zagotovite ustrezne ukrepe za varovanje svoje informacijske opreme, ki so potrebni za nemoten in varen dostop do podatkov (npr. zaščita pred vdori, zaščita pred virusi in drugo zlonamerno programsko opremo). 

 

Spremembe Splošnih pogojev

Zaradi nenehnega razvoja in izboljšav so včasih nujno potrebne določene spremembe in/ali dopolnitve teh Splošnih pogojev. V navedenih primerih si pridržujemo pravico, da lahko določbe spremenimo brez predhodnega obvestila, vsekakor pa boste o vsakršni spremembi pravočasno obveščeni na ustrezen način, npr. prek e-pošte ali z objavo na spletni strani. Če vam določbe spremenjenih splošnih pogojev ne bodo ustrezale, vam svetujemo, da spletne strani v nadaljnje ne uporabljate.


Kršitve Splošnih pogojev

V našem interesu je, da vam ta spletna stran nudi čim prijetnejšo uporabniško izkušnjo in obilico koristnih informacij, kar bomo dosegli tako, da se stran uporablja v skladu s temi Splošnimi pogoji. Če kljub temu pride do kakršne koli kršitve teh Splošnih pogojev in/ali nepooblaščene uporabe te spletne strani, si pridržujemo pravico, da ukrepamo na način, ki se smatra kot primeren, npr. s prijavo sumov nezakonitih ravnanj ustreznim organom pregona, nadzornim organom ali drugim pooblaščenim osebam. Če je to potrebno oz. če tako zahteva veljavna zakonodaja, bomo navedenim organom v skladu z Obvestilom o varstvu osebnih podatkov razkrili vse potrebne informacije, npr. osebna imena, e-poštne naslove, naslove IP, zgodovino iskanja in drugo.


Veljavna zakonodaja

Za vsa vprašanja glede strukture, veljavnosti, uveljavljanja in razlage teh Splošnih pogojev se uporablja pravo Republike Slovenije. Morebitne spore, nastale zaradi kršitev teh Splošnih pogojev, rešujemo po mirni poti. Kadar to ni mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.


Stik z nami

Če imate glede teh Splošnih pogojev kakršnokoli vprašanje ali pripombo, smo vam na voljo na e-poštnem naslovu [email protected].

Foreach Labs d.o.o.